top of page

АВТОРСЬКІ КУРСИ

На катедрі медіакомунікацій багато курсів, що викладають зіркові викладачі. Ми намагаємося постійно розповідати про них, але краще один раз побачити, ніж багато разів почути. Викладачі катедри медіакомунікацій записали проморолики своїх курсів, а шановний Максим Головачов зробив монтаж цих відео. Тепер Ви можете побачити презентацію курсів і познайомитися з викладачами.

Звичайно, це не повний спектр дисциплін, і список буде поповнюватися. Приємного перегляду!

Викладач: Антон БІЖКО | Авторський курс: Відеозйомка
01:57
Media Topos

Викладач: Антон БІЖКО | Авторський курс: Відеозйомка

Ну що, готові навчитись знімати, як Тарантіно? Ми цього не обіцяємо, але обіцяємо, що робити це ви будете круто! Курс присвячено особливостям знімального процесу в залежності від різних завдань і технологічних рішень, що дозволяють реалізувати творчий задум на рівні сучасних вимог до відеоконтенту. Курс передбачає поєднання теорії та практики відеозйомки, знайомить з принципами функціонування знімальної техніки, якісними стандартами відеозйомки та різними етапами створення відеосюжету: виникнення його теми та ідеї, складання сценарного плану, визначення жанру і характеру відео, планування часу і місця зйомки, вибір типу освітлення, підготовка і проведення відеозйомки, перегляд відзнятого відеоматеріалу, аналіз, оцінка і розкадровка відзнятого відео, його систематизація для складання монтажного листу. Викладач: Антон БІЖКО Режисер, оператор-постановник, відеооператор, відеоінженер нелінійного монтажу Напрями науково-практичноъ діяльності: естетика відеозйомки, екранна творчість, телережисура Навчальна дисципліна: Відеопродакшн Авторський курс: Відеозйомка
Викладачка: Кристина ПАШКІНА | Авторський курс: Цифрова фотозйомка
01:16
Media Topos

Викладачка: Кристина ПАШКІНА | Авторський курс: Цифрова фотозйомка

У курсі «Цифрова фотозйомка» розглядається специфіка процесу підготовки до фотозйомки, технологій її проведення і постобробки фотографій. Оновну увагу приділено репортажній фотографії як носію соціальної інформації, а також визначенню місця цього жанру серед усього жанрового розмаїття фотозображень в пресі і нових медіа. У ході виконання серії практичних завдань курсу студенти повинні оволодіти основним інструментарієм створення та постобробки зображення, навчитися аналізувати знімки, виокремлювати якісні кадри. У результаті курсу студенти дізнаються, в чому полягає відмінність використання в сучасних медіа образотворчого матеріалу, який є не тільки естетичною прикрасою та ілюстративним доповненням до тексту, а й самодостатнім жанровим продуктом. У процесі навчання у студентів буде можливість попрацювати на натурі, навчитися вибудовувати композицію, відпрацювати різні прийоми і техніки фотозйомки. Ключові питання курсу: історія виникнення фотожурналістики: від першої фотофіксації військових дій до фотографії в нових медіа; технології репортажної зйомки, її відмінність від інших напрямків фотозйомки; комунікативний ефект репортажної фотографії; текстове та фотографічне оповідання в нових медіа як єдине ціле; фотозйомка подій: документальне vs. eстетичне; аналіз кадрів та вибірка знімків; репортажна зйомка офіційних заходів; постобробка фотознімків, підготовка до їх розміщення на новинних ресурсах; фотографування в екстремальних умовах та ін. Викладачка: Кристина ПАШКІНА Журналістка, фотографка, засновниця інтернет-журналу «Krutezne» Напрями наукової діяльності: комунікативна складова візуальних образів репортажної фотографії, технології фотозйомки, діалог між глядачем та фотографією, візуальна складова нових медіа, соціальних мереж і засобів масової комунікації Навчальні дисципліни: Цифрова фотографія Авторський курс: Цифрова фотозйомка
Викладач: Дмитро БРУК | Авторський курс: Український аудіовізуальний медіадискурс
01:35
Media Topos

Викладач: Дмитро БРУК | Авторський курс: Український аудіовізуальний медіадискурс

Курс присвячено історії, концепціям, інструментам українського аудіовізуального медіадискурсу Курс передбачає знайомство з поняттями «дискурс», «аудіовізуальний дискурс», «медіадискурс», формування уявлень про особливості різних видів українського аудіовізуального медіадискурсу Ключові питання курсу: засвоєння понять дискурсу та медіадискурсу; розкриття співвідношення понять «текст» та «дискурс», специфіки кодування і декодування значень в дискурсі українських засобів масових комунікацій, вербальних та невербальних засобів впливу в сучасному українському медіапросторі; розгляд медіатексту як єдності трьох складових – медійної, вербальної та екстралінгвістичної; визначення особливостей дискурсу в українських друкованих засобах масових комунікацій, на радіо і телебаченні, інтернет-дискурсу; оволодіння основними прийомами формування медіадискурсу Практичне завдання курсу: зробити запис випуску новин на обраній місцевій радіостанції, перечитати текст ведучого таким чином, щоб завдяки інтонації було значно змінене сприйняття змісту первинної інформації; провести аналіз медіарепрезентації (інтернет-сайту, допису у блозі, соціальній мережі) Викладач: Дмитро БРУК Журналіст, режисер, редактор, громадський активіст Напрями наукової діяльності: медіапсихологія, медіаетика, міжпредметні зв’язки, теорія масової комунікації, український аудіовізуальний медіадискурс, художня публіцистика у мережевих ЗМІ Навчальна дисципліна: Аудіовізуальні медіа Авторський курс: Український аудіовізуальний медіадискурс
Викладач: Максим ГОЛОВАЧОВ | Авторський курс: Постпродакшн і моушн дизайн
01:19
Media Topos

Викладач: Максим ГОЛОВАЧОВ | Авторський курс: Постпродакшн і моушн дизайн

Курс, який навчить вас збирати історії!!! Курс «Постпродакшн» присвячено основним монтажним принципам і прийомам створення відеоконтенту, знайомить з динамікою, темпом і ритмікою монтажу, класичними взірцями і прикладами монтажних практик, різноманітністю монтажних програм в сучасній відеоіндустрії, видами монтажу, теорією і практикою нелінійного відеомонтажу, специфікою роботи програм монтажу. Для закріплення навичок роботи студенти виконують серію практичних завдань та підсумкову творчу роботу: створення відеороботи за обраною темою (трейлер/екранізація віршу/caption video та ін.) Тож дивіться відео нашого викладача та майстра. Викладач: Максим ГОЛОВАЧОВ, Телережисер, режисер монтажу, фахівець з моушн дизайну, відеозйомки і монтажу Напрями наукової діяльності: екранна драматургія, теле- і кінорежисура, естетика відеозйомки, технологія нелінійного монтажу, постпродакшн, моушн-дизайн Навчальна дисципліна: Відеопродакшн
Викладачка: Олена ЗІНЕНКО | Авторський курс: Основи PR
01:05
Media Topos

Викладачка: Олена ЗІНЕНКО | Авторський курс: Основи PR

Курс «PR в медіа» знайомить з поняттям «паблік рилейшнз» («зв‘язки з громадськістю», PR), історією паблік рилейшнз, основними тенденціями та факторами розвитку PR у контексті розвитку українських та глобальних мас-медіа. Курс присвячено розгляду PR як галузі масової комунікації в умовах трансформацій інформаційного суспільства. Крім теоретичних основ, в курсі увага приділяється практичній діяльності, зокрема принципам та інструментам роботи з медіа, вивченню громадського інтересу як підґрунтя для взаємодії з громадськістю. Чотири ключових практичних питання курсу: Як прорватись в мейнстрим та утриматись в порядку денному? Як формувати громадську думку? Як будувати зовнішній та внутрішній PR? Які стратегічні цілі переслідує політичний, соціальний, корпоративний PR? Яка роль журналістів, лідерів думок та медіаперсон у реалізації PR-кампаній? Завдання курсу: аналіз та розробка проекту PR-кампанії з використанням методології case study, мультимедійна презентація та захист проекту. Викладачка: Олена ЗІНЕНКО Режисерка, сценаристка, редакторка ЗМІ, координаторка соціальних проектів Напрями наукової діяльності: журналістика громадських медіа, PR, івент-менеджмент, сценарна майстерність, режисура культурних подій, реклама Навчальні дисципліни: Реклама і PR в цифровому просторі, Іміджелогія та івент-менеджмент Авторський курс: Основи PR
Викладач: Анатолій ПОДОРОЖКО | Авторські курси: Мова і медіа, Техніка мовлення
02:12
Media Topos

Викладач: Анатолій ПОДОРОЖКО | Авторські курси: Мова і медіа, Техніка мовлення

Курс «Техніка мови» націлений на оволодіння студентами інструментарієм техніки мови, майстерністю мовлення на радіо і телебаченні, знайомить з прийомами публічних виступів у медіапросторі. Серед завдань курсу — ознайомлення студентів з риторичним аналізом тексту, комунікативними ознаками мовлення, нормами мовленнєвого впливу та образом оратора, невербальними засобами ораторського мистецтва, стратегіями публічних промов, способами зацікавлення аудиторії, риторичними прийомами, які використовують журналісти в сучасних засобах масової комунікації. Особливу увагу приділено таким питанням як постановка правильного дихання, робота над голосом, опрацювання чіткої дикції та виразної артикуляції; логічний наголос, тропи і риторичні фігури, фразеологізми, модуляція, техніка дихання і техніка мовлення, навчання діафрагмальному диханню тощо. Курс передбачає серію голосових вправ і практичних завдань з техніки мови на радіо і телебаченні. Підсумкове завдання курсу: створення художніх етюдів, які репрезентують навички оволодіння технікою мови і акторську подачу матеріалу. Викладач: Анатолій ПОДОРОЖКО Актор, радіоведучий, диктор, фахівець з мовної майстерності, роботи актора на радіо і телебаченні Напрями наукової діяльності: медіариторика, мовна майстерність, робота актора на радіо і телебаченні, мова і медіа Навчальні дисципліни: Аудіоподкастинг, Бродкастинг Авторські курси: Мова і медіа, Техніка мовлення
Викладачка: Олена ГРИГОР’ЄВА  | Авторський курс: Робота у кадрі
01:10
Media Topos

Викладачка: Олена ГРИГОР’ЄВА | Авторський курс: Робота у кадрі

Курс «Робота у кадрі» знайомить з основними принципами авторської подачі інформації в телевізійному дискурсі, із основними аспектами та етапами формування іміджу в різних технологіях самопрезентації. Заняття з курсу спрямовані на формування навичок роботи телеведучого. Студенти відпрацьовуватимуть перед камерою дикторські та ораторські навички, ознайомляться із роботою з телесуфлером і без нього, отримають навички зрозуміло доносити інформацію з урахуванням телеаудиторії та телевізійного жанру. Курс розкриває як вербальні, так і візуальні аспекти роботи телеведучого, знайомить зі специфікою ведення інформаційної, розважальної, аналітичної, освітньої телепрограм і передбачає формування навичок роботи в кадрі: кожний спробує себе у якості телеведучого, навчиться працювати перед камерою в режимі відеозапису і прямого ефіру: і у стаціонарній мультимедійній студії, і у міському просторі. Курс передбачає виконання студентами серії практичних аудіовізуальних завдань, які дозволяють сформувати компетенції магістрантів в галузі майстерності телеведучого. Викладачка: Олена ГРИГОР’ЄВА Ведуча авторської телепрограми, телережисерка, продюсерка, сценаристка, радіо- і тележурналістка, актриса Напрями наукової діяльності: візуальна культура, телережисура, створення авторських телепрограм, мистецство телеведучої, робота у кадрі Навчальна дисципліна: Телемистецтво Авторський курс: Робота у кадрі
Викладач: Євген МАСЛОВ | Авторський курс: Конвергентна журналістика
01:29
Media Topos

Викладач: Євген МАСЛОВ | Авторський курс: Конвергентна журналістика

Курс «Конвергентна журналістика» присвячений знайомству з форматами цифрових медіа: онлайн-видання, інтернет-радіо, веб-телебачення та ін. У рамках курсу особливу увагу приділено понятійному апарату цтфрових медіа і конвергентної журналістики, порівняльному аналізу понять «цифрові медіа», «онлайн-медіа», «інтернет-медіа», «мультимедійна журналістика», «кросмедійна журналістика», «мережева журналістика» etc. Основні питання курсу: трансформація традиційних засобів масової комунікації під впливом комп’ютерних технологій; специфіка мультимедійного представлення інформації та принципи цифрових медіа; онлайн-журналістика як результат взаємопроникнення медіатехнологій; інтерактивність і ефект фідбеку як семантичні маркери конвергентних медіа; візуалізація даних в мережі Інтернет; види інфографіки; поняття «універсальний журналіст» (Девід Рендалл) і нові професійні стандарти у галузі цифрових медіа; специфіка журналістської діяльності в добу нових медіа. Викладач: Євген МАСЛОВ Журналіст друкованих та електронних видань, тележурналіст, медіапродюсер, педагог Напрями наукової діяльності: журналістська етика, нові медіа, конвергентна журналістика Навчальна дисципліна: Цифрова журналістика Авторський курс: Конвергентна журналістика
Викладачка: Тетяна ПОСТАВНА | Авторський курс: Візуальний сторітелінг
00:41
Media Topos

Викладачка: Тетяна ПОСТАВНА | Авторський курс: Візуальний сторітелінг

Курс «Візуальний сторітелінг» (керівник – Тетяна Поставна) розглядає теорію та історію сторітелінгу, знайомить студентів із ремеслом прикладного сценарного мистецтва. Протягом вивчення курсу студенти дізнаються, як еволюціонував сторітелінг від давніх часів до XXI сторіччя, як знімювались форма та інструменти розповідання історій, а також розглянуть тенденції в розвитку сторітелінгу, які сьогодні впливають на майбутнє індивіда та соціуму в цілому. Практична частина курсу розглядає сторітелінг у напрямках телебачення, кіно та інтернет-медіа. Головні завдання курсу – засвоєння базових принципів побудови історії, створення лонглайну та синопсису, конструювання сетінгу, персонажів, конфліктів та загальної драматургії. Курс передбачає дискусії на тему ключових сучасних телесеріалів, кінокартин, популярних теле- та ютуб-форматів. Практичне завдання курсу: створення власного сценарного твору в одному з трьох запропонованих напрямків – короткий метр, теле- або ютуб-формат. Викладачка: Тетяна ПОСТАВНА Письменниця, сценаристка, режисерка, лекторка зі сторітелінгу Напрями наукової діяльності: історія та теорія сторітелінгу, сторітелінг і мозок, сценарне мистецтво Навчальна дисципліна: Відеопродакшн Авторський курс: Візуальний сторітелінг
bottom of page